YarasaFORUM
24 Şubat 2018, 05:22:10 *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular: Kaliteli hizmet için ÜYE OLUN!..
 
   Ana Sayfa   Yardım Ara Giriş Yap Kayıt  
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu  (Okunma Sayısı 432 defa)
BURAK
VatanYolcusu
FORUM POLİSİ
BİNBAŞI
*

Tesekkür sayisi 119
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 682« : 01 Şubat 2010, 23:18:48 »

KURULUŞU
Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.
İlkçağda kurulan tek Türk devletidir.
TEOMAN DÖNEMİ (MÖ 220- 209)
Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı, Teoman'dır (Çin kaynaklarında Tu-man olarak geçer).
1)M.Ö. 220 yılında başa geçen Teoman, dağınık hâlde yaşayan Hun boylarını bir yönetim altında toplamayı başardı.
2)Çin'in iç karışıklıklar içinde bulunmasından yararlanarak, Çin'in kuzey sınırındaki otlakları ele geçirdi.
NOT:Bu durum, ekonomileri göçebe hayvancılığa dayalı olan Hunların güçlenmelerini sağladı.
Teoman'dan sonra yerine oğlu Mete geçti (M.Ö. 209).

METE HAN DEVRİ (M.Ö. 209-174)
Mete'nin Tahta Çıkışı: Mete, Teoman'ın büyük oğlu ve veliahdı idi . Ancak, üvey annesi, kendi oğlunun hükümdar olmasını istiyordu. Bu amaçla Teoman'ı etkileyerek, Mete'nin, Yüeçilere rehin olarak gönderilmesini sağladı. Mete, babasının isteğine uyarak Yüeçiler ülkesine gitti. Ancak, kendi için hazırlanan tuzağı zamanında öğrendi. Babası, Yüeçiler üzerine sefere çıkmaya hazırlanırken, Mete, kaçıp kurtulmayı başardı. Oğlunun kaçıp kurtulmasına sevinmiş görünen Teoman, Mete'nin emrine on bin atlı vererek, onu ödüllendirmek ve bu olayı unutturmak istemiştir. Mete ise, bu olayı unutmak niyetinde değildi. Emrindeki askerleri katı bir disiplin içinde eğitti. Hun ordusunun katıldığı bir sürek avında, babasını öldürerek Hunların başına geçti (M. Ö. 209).
Mete "imparator" karşılığı olarak "sonsuz genişlik, yücelik, ululuk" anlamına gelen Tan-hu (Şan-yü) unvanını aldı.

Mete'nin Hükümdarlık Yılları
Mete devrinde Büyük Hun Devleti, en güçlü dönemini yaşadı.
1-Mete, Tan-hu unvanını alarak başa geçtikten sonra, devlet içinde yeni düzenlemeler yaptı ve ordusunu güçlendirmeye çalıştı.
2-Tunghular ile Savaşı :Bu sırada Hunların doğu komşuları olan Moğol asıllı Tunghular, Hun tahtında meydana gelen değişiklikten yararlanmak istediler. Mete'den, önce atlarından ve hanımlarından birini, sonra da iki devlet arasında bulunan çorak bir toprak parçasını istediler. Tunghuların amacı, Hunlara saldırabilmek için bir bahane yaratmaktı. Tunghuların ilk iki isteğini kabul eden Mete, bunların, kişisel malları olduğunu düşünmüş, bu sebeple iki devlet arasındaki ilişkilerin bozulmasına fırsat vermemiştir. Ancak, millete ait olan toprak parçasının istenmesine şiddetle karşı çıkmıştır.Mete, bu davranışıyla Türkler arasında ilk defa, “Toprak, devletin temeli ve köküdür. Milletin malıdır" anlayışını getirmiş ve yerleştirmiş oluyordu.Mete, Tunghu elçisini geri gönderdikten sonra, savaş için hazırlıklara başladı. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Tunghular üzerine yürüyerek onları yenilgiye uğrattı.
3-Bu başarısından sonra kuzeye yönelen Mete, başta Tinglingler olmak üzere birçok kavmi yenerek egemenlik altına aldı.
4-Daha sonra Tanrı dağlan civarında yaşayan Yüeçileri yenilgiye uğrattı (M.Ö. 203).
Bu başarılar sonucu Mete, İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirdi.
5-Mete Döneminde Türk Çin İlişkileri : Çin'e yönelen Mete, bu devlet ile üç yıl savaştı.
Mete Han'ın Çin'e yaptığı ilk seferin nedenleri şunlardır:
a)Çin'in kuzeyindeki otlakların Çinlilerce işgal edilmesi ve Hunların bu otlaklardan yararlanamaması,
b)Çin'deki iktidar mücadelesinden yararlanma isteğidir.
Yapılan ilk seferin sonunda Çin sınırındaki Hun otlakları geri alındı. M.Ö. 197 yılında Çin İmparatoru Kao-ti'nin 320 bin kişilik ordusu pusuya düşürülerek yenilgiye uğratıldı.
İmzalanan barış antlaşmasıyla :
a)Çin, kuzeyde bir kısım toprakları terk edecek ,
b)Çin, her yıl vergi vermeyi ve ipek göndermeyi kabul etti.
Önemi :
a)Bu antlaşma, Hunlarla Çinliler arasında uzun yıllar sürecek ticarî ilişkilerin de başlangıcı oldu.
b)Mete'nin Çin politikası :Mete Han bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güçte olmasına rağmen, bu ülkeyi fethedip buraya yerleşilmesine karşı çıktı. Mete'nin böyle düşünmesinde Çin'in nüfusça çok kalabalık olması ve topraklarının çok geniş bir alana yayılmış olması etkili oldu. O, bu ülkenin fethiyle buralara yerleşecek olan Türklerin Çin kültüründen etkilenerek benliklerini yitireceğini düşünüyordu. Bu nedenle, Çin'i baskı altında tutup,vergi almakla yetindi.

METE’NİN ÖLÜMÜ :
1)Mete Han M.Ö. 174 yılında öldüğünde devletin sınırları doğuda Japon denizine (Kore’ye) , batıda Aral gölüne, güneyde Tibet'e, kuzeyde Sibirya'ya (Baykal gölüne) dayanmıştı.
2)Büyük Hun Devleti'nin askerî ve idarîteşkilâtı, ekonomik ve. sosyal yapısı, hukuk ve sanatı kendisinden sonraki Türk devletlerince de örnek alınmıştır.
3)Mete, gerçekleştirdiği seferler sonucunda, Asya'da yaşayan Türk boylarını bir yönetim ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi başardı. Ayrıca, Moğollar, Tunghular, Tatarlar ve Çinlilerin büyük bir kısmı da Büyük Hun Devleti sınırları içinde yaşamaya başladılar.

Mete Han'ın tarihteki önemi
c)Tarihte ilk defa Türk soyundan olan bütün toplulukları kendi yönetimi altında toplamıştır.
d)Tung-huların ısrarlı toprak istekleri karşısında "Toprak milletindir, onu kimse veremez." diyerek, ilk defa vatan ve millet sevgisini ortaya koymuştur.
e)Çin'i mağlûp etmesine rağmen Türklerin Çin'e yerleşmesine karşı çıkmış; Çin'den yıllık vergi almakla yetinmiştir.
f)Pek çok devlet tarafından örnek alınan bir ordu sistemi (onlu) kurmuştur.BÜYÜK HUN DEVLETİNİN ZAYIFLAMASI VE PARÇALANMASI
Kİ-OK (KİYOK) DÖNEMİ (M.Ö. 174-160)
Mete'den sonra yerine geçen oğlu Ki-Ok döneminde Hun devleti eski gücünü korudu.
1-Yüeçiler ile Savaş: Mete'den sonra yerine geçen oğlu Ki-Ok, babasının ölümünü fırsat bilerek ayaklanan Yüeçileri ağır bir yenilgiye uğrattı. Hunlar karşısında tutunamayan Yüeçiler, batıya göç ederek M.S.I. yüzyılda Kuzeybatı Hindistan'da Kuşan Devleti'ni kurdular. Bu devlet, İskender İmparatorluğu'nun Asya'daki varlığını sona erdirerek bölgedeki hâkimiyetini güçlendirdi.
2-Çin İle İlişkiler :
a)Ki-Ok, M.Ö. 166 yılında Çin'e sefer düzenleyerek başkentteki imparatorluk sarayını yaktı.
b)Bu seferden sonra Çin ile olan ekonomik ve siyasî ilişkilerini geliştirmek için, Çinli bir prensesle evlendi.
NOT: Siyasî düşüncelerle yapılan bu tür evlilikler, Türk devletleri için genellikle kötü sonuçlar doğurmuştur. Çünkü prensesler, kalabalık bir heyetle geliyor ve aralarındaki casuslar Türk boylarını ve prenslerini birbirine düşürüyordu. Çin kuvvet kullanarak yenemediği Hun Devletini içten yıkmak için bu ortamdan yararlanmaya başladı.
c)Ki-Ok, Çin ile yapılan barışın sürdürülmesine özen gösterdi. Bu ülke ile herhangi bir çatışmaya girmedi.
d)Ki-Ok döneminde Çinliler, hem İpek Yolu'nu kontrol etmek hem de ipeğe yeni pazarlar bulmak amacıyla bu yol üzerindeki ülkelere casuslar gönderdiler. Bu casusların raporları, daha sonraki yıllarda uygulanacak Çin politikasının belirlenmesinde önemli rol oynadı.
AÇIKLAMA : Çin, önce kuzeyden gelen Hun akınlarını durdurmaya çalışırken, diğer yandan da İpek Yolu üzerindeki memleketleri teker teker ele geçirmeye başladı. Çin'den başlayan ve Orta Asya'yı doğudan batıya doğru aşarak, Akdeniz kıyılarına ulaşan İpek Yolu'nun ekonomik yönden önemi büyüktü. Bu yolu denetiminde bulunduran devlet, önemli bir gelir kaynağına sahip oluyordu. Bu sebeple Çin'in bütün amacı bu yola egemen olmaktı. Çin imparatoru Vu-ti, İpek Yolu üzerindeki ülkeleri ve kavimleri tanımak, bunlarla, Hunlara karşı iş birliği yapmak amacıyla, yüksek rütbeli bir subayım batıdaki ülkelere gönderdi. Ancak, bu Çinli casus Hunlar tarafından yakalandı ve on yıl Hun ülkesinde kaldı. Çin'e geri döndüğünde gördüğü yerlerdeki insanlar, hayvanlar ve bitkiler hakkında bilgiler verdi. İmparatora sunduğu raporunda Çin'in batısındaki ticaret yollarını ve merkezlerini anlattı. İmparatora sunulan bu rapor, sonraki yıllarda izlenecek Çin siyasetinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Çin, Hunlara karşı geleneksel savunma siyasetinden vazgeçerek, daha etkin hareket etmeye başladı.
Kayıtlı

dehşettürk
TEĞMEN
*

Tesekkür sayisi 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 51


« Yanıtla #1 : 16 Nisan 2011, 17:40:56 »

BÜYÜK ASYA HUN İMPARATORLUGU EN BÜYÜK İMPARATORLUKLARDAN BİRİDİR PAYLAŞIM İÇİN SAOL
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Simple Audio Video Embedder
XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!